Pasy bezpieczeństwa w busach – zapinamy!

Jesteś pasażerem busa wyposażonego w pasy bezpieczeństwa? Pamiętaj o obowiązku zapinania pasów!

Przypominamy, że obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa odnosi się do kierujących i pasażerów zajmujących miejsca wyposażone w pasy. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych lub ciężarowych, jak i autobusów czy busów.

Przepisy o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa niezależnie od rodzaju auta, jakim podróżują, wszedł w życie w dniu 9 maja 2006 r., zgodnie ze wspólnotową dyrektywą 2003/20/EC. Wszystko za sprawą Komisji Europejskiej, która uznała niezapinanie pasów bezpieczeństwa za trzecią, po nadmiernej prędkości i jeździe pod wpływem alkoholu, najczęstszą przyczynę śmiertelnych wypadków drogowych.

Wcześniej obowiązkowi zapiania pasów bezpieczeństwa podlegali kierowcy i pasażerowie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Aktualnie, zarówno kierowca jak i pasażer np. w autobusie czy minibusie, w którym są pasy bezpieczeństwa, musi je zapinać. W przeciwnym wypadku i pasażer i kierowca mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 100 zł, dodatkowo kierowca otrzyma dwa punkty karne.

Ponieważ na drogach nadal jest wiele pojazdów nie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, Unia Europejska przewidziała możliwość ich eksploatacji bez konieczności modyfikowania tych pojazdów: autobusy turystyczne i samochody ciężarowe zarejestrowane przed 9 maja 2006 r. nadal mogą być eksploatowane z dotychczasowym wyposażeniem w tym zakresie. Dopiero od dnia 20 października 2007 r. niedopuszczalne jest zarejestrowanie po raz pierwszy pojazdu z siedzeniami bez pasów bezpieczeństwa.

Wyjątki

Osoby zwolnione z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa zostały wyszczególnione w art. 39 ust. 4 Prawa o Ruchu Drogowym:

1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

  • osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
  • kobiety o widocznej ciąży;
  • kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;
  • instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
  • policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
  • funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;
  • zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
  • konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
  • osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.

3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.