Czy przewóz osób wymaga licencji?

Kilkukrotnie spotkaliśmy się z pytaniem: „czy przewóz osób wymaga licencji?”. Informujemy, że aby zgodnie z prawem wykonywać zarobkowo transport osób, należy uzyskać licencję. Osoba, która chce wykonywać krajowy przewóz osób powinna spełniać wymogi dobrej reputacji, złożyć wniosek o wydanie licencji, przedstawić wymagane dokumenty i uiścić opłatę.

Wielkość pojazdu nie ma znaczenia w przypadku zarobkowych przewozów osób. Firmy dysponujące samochodami osobowymi, firmy posiadające busy czy firmy wykonujące usługę w oparciu o kilkudziesięcioosobowe autokary – każda z nich zobowiązana jest do posiadania licencji. Wymagane jest również zabezpieczenie finansowe. Dodatkowo, przedsiębiorca nie może być karany za określone przestępstwa (dokładnie precyzuje je ustawa o transporcie drogowym).

Licencja na przewozy krajowe osób obowiązuje tylko w Polsce, a na międzynarodowe także poza granicami kraju.

Czym jest licencja?

Licencja to decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Wydana decyzja uprawnia do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Termin ważności licencji jest zróżnicowany. Licencji na międzynarodowy przewóz osób autobusem udziela się najdłużej na 10 lat – wynika to z przepisów unijnych. Jeśli jest to mniejszy pojazd (nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą), licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat. Także na 2 – 50 lat udziela się licencji na krajowy przewóz osób.

Do przewozów taksówką konieczna jest odrębna licencja. Licencja na taksówkę nie upoważnia do przewozów osób innymi pojazdami niż taksówki.

Przedsiębiorca i kierowcy

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem, a pojazd ten musi spełniać wszelkie wymagania techniczne określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy (lub sam przedsiębiorca, jeżeli to on wykonuje przewozy) muszą spełniać wszelkie wymagania przewidziane w kodeksie cywilnym (m.in. co do posiadanych uprawnień, braku przeciwwskazań zdrowotnych czy psychologicznych).

Obecne przepisy regulują też kompetencje zawodowe: przynajmniej jedna z osób z zarządu firmy zajmującej się przewozem osób (lub zarządzająca transportem) musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych, a przy używaniu większych pojazdów na każdy z nich trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie. Niezbędne jest też uzyskanie odpowiedniej licencji, a czasem dodatkowego zezwolenia.

Od 8 kwietnia 2012 r. ani osoby posiadające licencję transportową na przewozy osób, ani zatrudniani przez nich kierowcy nie mogą zawodowo wozić ludzi mniejszymi samochodami osobowymi. Licencja na przewóz osób nie pozwala też na prowadzenie przewozów regularnych, ale jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na takie przewozy.

Posiadamy odpowiednie zezwolenia

Szanowni Klienci, nasza firma posiada licencję, wydaną przez Starostę Sieradza, potrzebną do przewozu osób na trasach krajowych i międzynarodowych. Każdy z kierowców BUSTAXI.net przechodzi specjalistyczne badania i odpowiednie przygotowanie.