Taryfikator mandatów 2019 rok

Taryfikator mandatów 2019

Taryfikator mandatów na 2019 rok

Najwyżej karalne są takie wykroczenia jak przekroczenie prędkości oraz wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych albo bezpośrednio przed nim, to 200 zł mandatu bez możliwości negocjacji. Taryfikator mandatów na rok 2019 przewiduje również karę za wyrzucanie śmieci z samochodu od 50 do 200 zł. Najwyższą kwotą w taryfikatorze mandatów jest kara 500 zł. Możemy ją otrzymać za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej oraz za omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
Poniżej przedstawiamy aktualny taryfikator mandatów na rok 2019.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

  •  6–10 km/h do 50 zł
  • 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
  • 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
  • 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
  • 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
  • 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe 100 zł

Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga 150 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić od 200 do 400 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 zł

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie od 100 do 300 zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym od 50 do 200 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania od 50 do 200 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 zł

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami 500 zł
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów 50 zł
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej od 50 do 200 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Od 1 stycznia 2019 roku kierowcy zapłacą więcej za brak ubezpieczenia OC.
Kierowcy, którzy zapomną o zapłaceniu ubezpieczenia do trzech dni, zostaną ukarani kwotą 900 zł, do 14 dni mandat wzrośnie do 2250 zł. Powyżej dwóch tygodniach mandat będzie wynosić 4400 zł.